"Astro Elemental"

Sveiki, jūs lankotės Tarot kortų būrimo puslapyje pagal Astro elemental kortas. Jau kaip ir pats pavadinimas kalba apie elementus arba stichijas ir daugiausia liečia pirmines energijas iš kurių susideda viskas, kas yra matoma pasaulyje. Taigi šios kortos gali parodyti tiek fizinėje plotmėje veikiančias struktūras tiek ir eteriniuose laukuose esančias artimas daleles, kurių įtakai esate imliausi.
* Pirmiausia ištraukiama centrinė korta - Esi čia (Kokia korta apibūdina klausiantį asmenį)

Pirmasis ketvertukas sudarytas iš artimiausių kortų, kurios reiškia:

Darbas - Koks iš asmens reikalaujamas padaryti darbas 
Pinigai - Kokie pinigai reikalingi šiose užmačiose
Savybės - Būdo bruožai kuriais pasižymi veikla
Problemos - Didžiausios problemos su kuriomis yra susiduriama

Verslas - Kokios yra galimybės verslui ir kokioje aplinkoje jis veikia
Programa - Užsidėtas besisukantis ciklas arba įvykių ratas, kuris įtraukia savo rutina
Ugdymasis - Vieta kuri padeda išeiti iš programos ir atrasti mąstymo spragų bei kaip tas spragas galima užpildyti
Plėtra - Kokia plėtra yra reikalinga ir galimybės bei reikiamybė jai įvykti.
Iššūkiai - Panašiai kaip ir tikslai kuriuos žmogus keliasi savo veikloje, tačiau skirtingai nei problemos, iššūkiai žmogų užveda ir suteikia prasmės. Verčia ieškoti praėjimų.
Sprendimai - Žmogus atlieka minčių ir veiksmų seką, po kurio bus gaunamas atgalinis atsakas, tai korta parodo, kaip toksai mąstymas, kuris sprendžia problemas - veikia? Koksai yra galimas problemų sprendimo būdas.