Pirma kortelė "Planetos"

Sveiki, jūs pasirinkote astro simbolių kortas. Šiame dėstyme naudojami astrologijoje ženklai, padės atskleisti žinutę iš erdvės, kuri sklinda aplink jus. Pasitelksite planetas, aspektus, asteroidus ir būstus. Galima klausti, galima tiesiog traukti ir mokytis supratimo. Kiekvieno simbolio reikšmės surašytos atskiruose skirsniuose.

Pirmoje ir antroje kortelėse visuomet pasirodys planeta arba asteroidas. Kai kurie asteroidai neturi savo ženklo pavaizduoto paaiškinamosios dalies skirsniuose, tad nepasimeskite, jei simbolio iš pirmo karto nepastebite. Jis gali būti po raidėmis.

Antroje kortelėje trauksite aspektą, o ketvirtoje veikiantį būstą. 

Saulė simbolizuoja savirealizaciją, tėvą, darbą, sielą, centrą, gyvybinių jėgų šaltinį, buvimą savimi. Gali reikšti dieną, saulės padėtį bei su saule susijusius ciklus.  Saulės užduotis šviesti, skleisti žinias bei dalintis, palaikyti, užtarti bei skatinti. Tai kūrybinės energijos centras kurios spindulius atspindi kiekviena kita planeta ir priklausomai nuo apšvietimo kampo su žeme, dėl saulės pastiprėja arba veikia silpniau. Vadinasi saulė yra energijos dozatorius ir kokybė.


Mėnulis simbolizuoja emocijas, pasąmonę, motiną, rūpestį ir priežiūrą, mitybą, paslaptis, moteriškumą bei ritmus bei ciklus. Jis prideda takto ir būdrumo. Kaip ir fazės būna gilios, būna apšviestos. Tai In energijos kokybė, apsijungimas visuomeninėje pasąmonėje, intuityvus žinojimas. Veikimas tamsoje. Labiausiai įtakojanti greito veikimo planeta, kuri labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus padėties horoskope. Vieniems jis vienoks, kitiems visai kitoks. Prideda paslaptingumo ir poreikio pažinti paslaptis, rūpintis kitais ir reikšti jausmus.

 Merkurijus atstovauja protui, mokslui, bendravimui, prekybai, santykiams, sutartims, žodžiui, informacijai, žinioms. Tai reikalų ir ryšių planeta. Koks bendravimas ir santykis į kitus žmones, toks ir gyvenimas. Tai yra įrankis, per kurį reiškiasi žmogaus esybė. Tai vartai priimantys informaciją iš aplinkos bei skleidžiantys ir perduodantys informaciją iš vidaus. Kokie tie vartai, girgždantys ir seni ar didingi ir sutepti? O gal moderniai slankioja ir sukasi? Kiekvieno vartai į pasaulį vis kitokie, kokius vartus atveria žmogus Merkurijaus pagalba, tai ir turi, todėl labai svarbu išmokti reikštis ir priimti teisingą informaciją.

 Venera tai grožio, erotikos, menų, ekstravagancijos, kūrybos bei įkvėpimo šaltinis. Viliotoja besidangstanti po šydais, aktorė. Ji atstovauja meilės principui bet gali būti ir kaprizingumo deivė. Pagrinde jos energija skatina atsiverti ir išsireikšti, pridėti pasauliui jaudulio ir širdį glostančių dalykų. Ji moka gerai stimuliuoti ir motyvuoti siekiuose, kurti harmoniją ir atsipalaidavimą, būti mūza, tad jos pasirodymas orientuotas į džiaugsmą ateinantį iš formų ir spalvų bei užgaidų, todėl jai svarbūs ir pinigai.

 Marsas - tai aistros, fizinės galios ir jėgos, pykčio ir karo planeta. Atstovauja valiai ir ryžtui, vyriškai jėgai bei drąsai, kerštui, varžymuisi, kovai, konfliktams, griausmui ir priešpriešai.  Tai rungtyniavimo dėl kažkokių priežasčių simbolis. Energija čia teka nestabiliai, pliūpsniais, lyg būtų šaudoma iš patrankos. Ekstremalumas, adrenalinas, vyriška kompanija ar seksualinė patirtis yra nurodoma Marso pasirodymu dėstyme.

JupiterisJupiteris - gerovė, augimas, plėtra, kūrybos aukštesnieji laipsniai, verslas, aukštasis mokslas, talentai, gyvenimo suteikiamos dovanos. Tai platus pasaulis suteikiantis įspūdingų kelionių ir savo būties prasmių lauko ryškinimas atsiveria per Jupiterį. Jis atsakingas už gerų darbų išmokas gyvenime. Jo tema resursai ir palaikymas kelyje.

SaturnasSaturnas saugo vartus į pomirtinį pasaulį, siejamas su senais žmonėmis, tvarka, disciplina, pareigomis, atsakomybe, sistema, šalčiu, kubine mastymo struktūra, veikimu pagal planą ir nurodo tikslus, pasiekiamus per kantrybę ir taktiškumą. Dažnai buvo laikoma žalinga planeta ir artimi ryšiai su juo sudėtingi. Tai lyg konfliktiškos asmenybės prisijaukinimas, pažaboti Saturną ir palenkti savo pusėn yra ypač sudėtinga. Tam reikalingas grynumas bei tikrumas.

UranasUranas atstovauja evoliucijos principui ir siejamas su technologijomis bei išradimais. Tai naujovių ir perversmų, revoliucijų kosminis simbolis. Savyje turi daug griaunamosios galios, kuri ypač pasireiškia, jeigu nevyksta tobulėjimas taikiu keliu, pavyzdžiui užstringama nenorėjime keistis. Tuomet urano skleidžiama jėga tampa destruktyvi ir reiškiasi per situacijas ar žmones, kitaip sakant per vibraciją ateinančią iš jo. Jam būdingas modernizmo skatinimas, judėjimas pirmyn.  

 NeptūnasNeptūnas yra meilės principo atstovas dvasinėje sampratoje ir atsakingas už sielos vedimą. Jis visais būdais skatina pažinti esmę, kuri slepiasi už visų tų iliuzinių pasaulių, kuriuos pirma reikia praeiti, norint ją surasti. Tai yra Veneros aukštesnė oktava. Neptūnas taip pat suteikia ir dvasines kančias, jeigu žmogus dar nesugeba siekti savo sielos pažinimo, jis pasiunčia atitinkamą nesėkmių vibraciją, kurios padeda artėti prie tikrųjų vertybių paleidžiant iliuzinius prisirišimus. Tai gali būti kankinantis ir tuo pačiu labai vaizdingas patyrimas.

 PlutonasPlutonas yra pomirtinio pasaulio valdovo simbolis. Jis saugo mirties karalystę į kurią įleidžia Saturnas. Plutonas veikia ir reiškiasi per savos - svetimos energijos panaudojimą, panašiai kaip ir Marsas turi aistros bei žiaurumo, tačiau prigimtis jo yra šalta ir mistiška, paslaptinga, paslėpta. Tai atskalūnas - magas - šamanas sugebantis užmegzti ryšį su kitais pasauliais ir karalystėmis. Tai energija, kuri atstovaudama tam kitam pasauliui paliečia ir mus, leisdama dalyvauti tiesiogiai nedalyvaujant, per energetinius mainus. Tai yra jėgų perskirstytojas, keičiantis  būties sąmonę ir atstovauja teisingumui. Labai gilus suvokimas reikalingas pažindinantis su Plutonu. Visiškas išėjimas iš suvokimo ribų.

Antra kortelė "Aspektai"

KonjunkcijaKonjunkcija tai yra aspektas nurodantis į susijungimą erdvėje tarp planetų. Nors atstumai išlieka dideli, konjunkcija nusako tą patį tašką danguje, kuriame susitelkė dangaus kūnai. Jos apsijungdamos susimaišo energija. Konjunkcija aplamai nurodo bendravimo tarp planetų pobūdį esant artimu, galima sakyti intymiu ar draugišku. Tai yra stovėjimas toje pačioje barikadų pusėje.
OpozicijaOpozicija randasi priešingoje diagramos pusėje nei konjunkcija ir reiškia priešpriešas bei konfliktus, įtampą ir pasipriešinimą patiriamą tarp dviejų energijų integruojantis vienai su kita. Ne visada tai reiškia blogas naujienas, tačiau pagrinde tai yra norų nepriėmimas, energetinis šokas tam, jog būtų suvienodintos konfliktuojančios pusės, pasiruošusios priimti viena kitą. Tokia patirtis ateina per opoziciją.

 SekstilisSekstilis yra greito veikimo draugiškas aspektas, kuris tolygus 60 laipsnių kampui tarp planetų. Jo pasirodymas nurodo energijų lengvas integracijas ir lyg gerų draugų kompanija noriai dalinasi savo patirtimi su kitais. Tai reiškia, jog patirties pobūdis greičiausiai numatomas lengvo turinio ir malonus, gerai "virškinamas" ar priimamas. Situacijos pamokos priimamos supratingai ir su pripažinimu. Atviras indas pasiruošęs priimti.

 TrigonasTrigonas tai dar vienas iš pozityviųjų aspektų, tačiau skirtingai nei Sekstilis turi ilgesnį veikimo pobūdį, sudarytas iš 120 laipsnių kampo apima trečdalį dangaus skliauto. Jo veikimas subtilesnis tačiau dėl stabilumo patikimesnis ir pranašesnis. Tai lyg sutartis ar įsipareigojimas pasirašytas tarp planetų, kuo jos viena kitą papildo yra yra bendrininkės. Tai pasižadėjimas būti kažkokiame ryšyje. Pats ryšys dar neįpareigoja, tačiau skirtingai nei Sekstilio draugiškas rankos paspaudimas čia labiau tinkamas apibūdinimas įsileidimas.

 KvadratūraKvadratūra ko gero nemėgstamiausias žmonių patiriamas aspektas, kuomet energija integruojasi sunkiai arba visai nesuprantamai, lyg pro vieną ausį įeitų o per kitą išėjusi dar per pakaušį uždrožtų jog nesiklausai ir reikalautų pakartoti. Čia energija intensyvi kaip ir situacijos. Nesugebėjimas matyti ta pačia kryptimi bei pasipriešinimas, tiesiog užsispyrimas ar užstrigimas, kažkokių rūšių kliūtys, poreikis save paruošti, suimti į rankas, jei tai nebus padaryta kvadratūra padės.

 InkonjunkcijaInkonjunkcija arba pentagrama turi 72 ir 144 laipsnių kampus, bei yra dalinai draugiškas aspektas. Tinkamesnis apibūdinimas pentagramai - neutralus, tačiau jeigu žvelgti į jį kaip ryšį, tai sakykime lyg telefono skambutis sudomina, atitraukia nuo reikalų ir perkelia dėmesį kitur. Negali teigti kol nepakalbėjai ar tai gerai ar blogai. Tiesiog susidaro sąlygos naujai patirčiai, kuri yra riboje tarp konkretaus apibūdinimo. Sakyčiau jog tai nešališkas, kviečiantis aspektas. Su juo bandomas prisišaukti dėmesys į kažkokius tai dalykus pažvelgti trečiuoju asmeniu, per stebėjimą iš šalies. Kartais šis aspektas veikia kaip fejerverkas tarp planetų. Ne destruktyvus, bet su famfarom.

Trečia kortelė "Asteroidai"


Fortūnos ratasFortūnos ratas susiformuoja tarp saulės ir mėnulio padėčių atstumo. Tai yra kampo tarp šių dviejų šviesulių laimės taškas horoskope. Fortūnos ratas randasi tame pusrutulyje, kuriame yra saulė. Sakoma, jog šis taškas neša didžiulę sėkmę, susiformavusią tarp saulės ir mėnulio kaip iškrova viso energetinio potencialo. Taigi šio taško stebėjimas gali nurodyti vietas, kuriose žmogus nešasi dangaus dovanas ir gali jaustis talentus bei juos puoselėti.

 CeresCeres - agrokultūros, maisto ir rūpestingumo simbolis. Tai persefonės motina, kuri vadavo savo dukrą iš pomirtinio pasaulio. Siejama su Mergelės ženklu ir turi stiprų šeimyninį prisirišimą. Tai besąlygiškos meilės per motinystę simbolis. Taigi tai yra mityba ir buitinė materija, išgyvenimo dalykai. Nėštumo, gimimo dalykai. Tėvų vaikų santykiai, šeimos tradicijos, mokymasis, ūkis, santykis su gamta, maisto ruoša, restoranai, gyvūnų priežiūra, žolelės, veterinarija, pagalbiniai darbuotojai, bedarbystė ir kompensacijos.

 PallasPallas Atėnė teisingumo ir išminties deivė. Menų ir valstybės gynėjų globėja. Libijos amazonės karalienė, žmonių patarėja. Jupiterio dukra gimusi iš jo karūnos. Kūrybinės inteligencijos principas. Pallas apibūdina, kaip mes priimame dalykus susijusius su mokymu, kūrybingumu, menais, politika, gydymu, santykių konfliktais, varžymusi, ir sėkmės baime. Atradimai ir amatai siejami su šia deive.

JunoJuno - vedybų ir grožio deivė. Žmonos idealas. Dar žinoma kaip Hera. Ji atspindi tris moteriškus tipus tai mergystę, motinystę ir našlystę. Astrologiškai ji apibūdina suderinamumo temas, imlumą kitiems, dalinimąsi, tikėjimą, pavydą, savininkiškumą ir sunkumus su valdžia. Tai intymių poreikių realizavimas. Priėmimas ar atmetimas. Ji nurodo į asmens poreikį bendrauti, artimas draugystes, kokius santykius su žmonėmis idealizuojame.

 AvestaAvesta - Šeimos židinio ir šventosios ugnies saugotoja.  Ji buvo siejama su nevedusiomis šventyklų mergelėmis, kurios per seksualinį ritualą nešdavo vaisingas mėnulio jėgas į žmones. Panašiai kaip vienuolės susilaikydavo nuo seksualinių santykių ir laikydavosi tyrumo. Tai sesuo, asmeninė integracija, darbas, atsidavimas, pasišventimas, pasiaukojimas, asmeninių santykių vengimas, seksualiniai kompleksai. Paslaptingas asteroidas į vienumą nurodantis, aukojimus.

ChironasChironas tai planetoidas tarp Saturno ir Urano. Tikima, jog jis susidarė  už saulės sistemos ribų ir kažkada ją paliks. Mitologijoje jis tarnauja vartais tarp mūsų saulės sistemos ir galaktikos. Kentauras atstovauja holistiniam supratimui ir gydymui. Jis buvo paverstas šaulio žvaigždynu. Aukštesnių žinių perdavimas ir vedimas. Jis apjungia kūną, instinktus ir intelektą. Ieško išgyjimo būdo arba atsakymų. tai mokytojas ir gyduolis bei temos siejamos su jais. Stresiniai aspektai nurodo apsisprendimo trūkumą, prastą intelektą, ribotą suvokimą, abejones ar dvasinį nenuilstamumą.

 HidalgoHidalgo buvo Meksikos kunigas revoliucionierius atstovavęs savęs motyvavimo principui ir kovojęs už savo įsitikinimus. Miguel Hidalgo Costilla meksikos nepriklausomybės simbolis. Stengėsi išvaduoti indėnus nuo ispanų rėžimo. Suvienijo tūkstančius vietinių pasipriešinimui. Tarp Marso ir Jupiterio. Radikalūs judėjimai prieš valdžią, ypač stresiniai aspektai gali nurodyti fanatizmą, maištingumą, destruktyvumą, nepaklusnumą, laisvės apribojimą. Ryšiuje su kitomis planetomis Hidalgo rodo į apsaugą dėl ko yra daroma tai, kas motyvuoja tokius siekius ir akibrokštus.

 UraniaUranija atstovauja įkvėptos išminties principui. Viena iš devynių mūzų nešančių įkvėpimą per žinojimą. Ji priskiriama astrologijai, astronomijai, muzikai ir skaičiams, matematikai, matavimui. Sferų harmonija, melodija ir ritmas. Jos simbolis gaublys ir kompasas, instrumentai skirti pamatuoti kosmines erdves. Tarot kortose tai žvaigždė. Tiesa ateinanti per meditaciją, įžvalgos kūrybiniame darbe. Dieviškosios tiesos paieškos. Ji suteikia įkvėpimo kažkokiai tai sričiai.

 DianaDiana nepažabotos natūros deivė, atstovauja išgyvenimo ir savigynos principą. Graikijoje žinoma kaip Artemidė. Veikė kartu su nimfomis laukinėje gamtoje. Saugojo jaunas formas. Dėl karingos natūros ją didžiai garbino Amazonės. Vėliau buvo paversta medžioklės deive. Simbolizuoja gyvybingumą, stiprybę, jaunų moterų troškimus, priešpilnio mėnulį. Išmintis kylanti iš instinktų, gamtos dėsnių, vienumos. Čia problema gali tapti nuolatinė jaunystė arba artumo bei intymumo baimė. Jos stiprioji pusė tai yra apsaugos suteikimas.

IkarusasIkaras - sparnuotas jaunuolis, kuris su tėvo Dedalo pagamintais sparnais priskrido per arti saulės atstovauja rizikai ir išsivadavimo principui. Įkalinti Minotauro labirintuose jie su tėvu sumanė pasprukti pasigaminę sparnus. Tačiau istorija baigėsi įkritimu į jūrą. Merkurijaus ir Urano būdo. Primena apie discipliną ir išmintingumą, atsargumo poreikį. Tai galimybė išsivaduoti iš varžančių situacijų. Taip pat destruktyvumas, ekstremizmas, persistengimas. Baimės sumišusios su vidiniais poreikiais. Jo pagrindinė tema laisvės troškimas toje temoje su kuria jungiasi planeta.

 PandoraPandora tai pokyčius nešantis smalsumas. Ji atvėrė uždraustąją skrynią. Ankstesnėje formoje ji buvo Anesidora kuri pakilo iš žemės nešdama maistą žmonėms ir gyvūnams. pasak legendos Pandora buvo pasiųsta  Dzeuso, kad nubaustų žmoniją už Prometėjo dovanos panaudojimą -ugnį. Atverdama indą pandora paleido nesėkmes ir bėdas į žemę ir uždarė dar prieš ištrūkstant vilčiai. Tuomet ėmė laikyti ją kaip Ievą, moterišką blogį. Merkurijus ir Uranas. Gilaus apsivalymo procesai, gydymas. Dvyniai - Skorpionas. Kitų judinimas ir pokyčių įnešimas. Svarbi mirties tema.

PsychePsyche fizinio jautrumo kitam pojūtis. Telepatija, virsmas drugeliu. Eroso žmona danguje. Jos vaikai "Palaima", "Malonumas" ir "Ekstazė". Sielos draugystė. Veneros aukštesnioji oktava. Prasti aspektai gali nurodyti visiško jautrumo kitiems trūkumą. Aiškiaregiški gabumai. Pagrinde su kitomis planetomis Psychė nurodo į tos planetos krypties dvasinį bendravimo pobūdį, įsijautimą visiškai. Prideda transcendentinės jėgos, atveria sąmonę kosminiam ryšiui. Tai lyg matymas tamsoje.

 ErosEros - Erotinės meilės Dievas, aistringų troškimų principas. Pirminis falo dievas gimęs iš chaoso. Vyriška seksualinė jėga. Marso ir Veneros sūnus. Tai kas žmogų užveda, jaudina ar siutina atspindima Eroso. Nuolatinis poreikis atkurti įsimylėjimo pojūčius. Nurodo į suderinamumą ir tai kas kelia žmogui jaudinančią patirtį, tokią, kuri patenkina lyg seksualiniai troškimai.

 

LilithLilitLilith kaip karė ir nakties deivė, pasikinkiusi laukinius žvėris atspindi užspausto pykčio principą. Pirmoji Adomo žmona, po konflikto su juo dėl lygių teisių paliko jį ir tapo tamsiąja demone, kuri grasina nėščioms moterims ir žudo vaikus, suviliotus sunykusius vyrus. Tai blogiausių baimių atspindinčių seksualumą ir potenciją atspindys. Seksualinė manipuliacija, kompromisai, įgudusios derybos. Plutonas ir Marsas. Seksualinis dominavimas ir žiaurumas ypač su blogais aspektais ar Saturnu, nesugebėjimas rasti sprendimo su valdžia. Problemų sprendimo dėmesys nurodomas šiuo simboliu.

TorasToras ispaniškas buliaus pavadinimas yra neišsemiamos jėgos ir galios šaltinis. Natūralus instinktai čia jau suvaldomi ir Toras atspindi tai, kaip mes sugebame susitvarkyti su kylančiu pykčiu, žiaurumu ir negatyvumu aplinkoje ir viduj. Nesąmoningai Toras gali reikštis šiurkščia jėgos agresija. aukštesnė pakopa yra kovos menų įvaldymas. Vidinio buliaus pažabojimas ir nukreipimas. Atsiverianti galimybė priešą paversti draugu. Gyvybingumas ar buvimas auka? Pagrinde rodo į jėgą tos krypties su kokia planeta jungiasi.

SapoSapo - romantiškas bei artistinis jautrumas. Lesbos salos menų akademijoje kūrė meilės poeziją ir lyriką. Tai buvo mistiškoji seksualinių mokymų Afroditės šventykla. Poezija buvo apie ilgesį, tuštumą, pavydą ir susižavėjimą. Ji kalbėjo apie įvairią meilę tarp seksualių sampratų. Venera ir Neptūnas. Individualios emocijos siejamos su seksualumu. Aukštino meilės gydomąją jėgą. Diagramoje rodo seksualumą, ekstremalias emocijas, poetinius gabumus ir moterišką išsilavinimą. Didesnis jautrumas siejantis tą pačią lytį. Sudėtingi aspektai nurodo sunkumus reiškiant meilę ir seksualumą.
AmūrasAmūras - Romėnų meilės dievas, atspindi atjautą ir gerumą. Maišomas su Erosu ir Kupidonu. Jo tema duoti gerumą nesitikint nieko atgal ir nieko neteisiant. Jis mokina vystyti mylinčią dalį savyje, paleisti negatyvą, primena apie tarnystę. Egzaltuoja žuvyse. Tai pakylėjimas, meilė ir žavėjimasis ta veikla su kuria jungiasi Amūras. Gilus, nuoširdus ryšys, pasiaukojimas.

 ProzerpinaProzerpina - Hado imperatorė. Ji gerai jaučiasi dėl savo seksualumo ir grožio. Tai pilnai apsiplunksnavusi moteris. Tai Ieva iš rojaus po to kai prakando obuolį. Padeda atsiskirti nuo nerimo, palikti, eiti toliau, nebijoti susidurti su pasekmėmis. Ji kaip simbolis gali rodyti į: paveldą, pusę laiko šeimoje praleidžiamo atskirai, komandiruotes, sugebėjimą pasirūpinti savimi.

SelenaSelena - tai šviesioji, geroji žmogaus karma. Aukščiausia lyderystė, vidinė šviesa, tiesa, kelias į dievišką harmoniją, kuri suteikia žmogui grakštumo, prasmės gyvenime pojūtis. Baltasis mėnulis, per kurį žmogus gyvenime randa save, sielą, kur ji atsiveria ir prašo žmogų eiti. Tai yra tas taškas horoskope, kuris girdimas kaip šauksmas ir daro situacijas bei įvykius skaidresniais.

Ketvirta kortelė "Būstai"

Pirmas būstasPirmas būstas siejamas su avino ženklu tačiau skirtingai nei ženklas, būstas nurodo ne vidines savybes o išorinės erdvės veikimo lauko pobūdį, kaip reiškiasi situacijos žmogaus gyvenime, kuomet yra paliečiamas tam tikros planetos veikimas. Šiuo atveju pirmas būstas kalba apie išorę, savęs pateikimą pasauliui ir tai kaip žmonės mato jus. Išvaizda, kuo esate laikomi, kaip save pateikiate, aplinka padedanti pažinti save, parodyti kažką apie jus. Tai lyg veidrodis ir galimybė pamatyti save. Pirmame būste svarbus yra savojo aš kūrimasis.

 Antras būstasAntras būstas siejamas su Jaučio ženklu ir nurodo į darbo aplinką, pinigų atėjimo būdus, kokią reikšmę gyvenime turės materija ir turtai, santykis į darbą. Tai ne tiek sunkumas ar lengvumas jo esmė, kiek tas darbas žmogui patinka, kaip jis mato save kaip dirbantį. Ypač dėl išgyvenimo dalykų, materialaus apsirūpinimo. Sąlytis su žeme, sodininkystė, kūryba per fizinį išsiliejimą, turtai nurodomi šiuo būstu. Tai pirminės rūšies ir svarbos resursai.

Trečias būstasTrečias būstas Dvynių ir nurodo į informacines priemones, laikraščius, žurnalus, internetą bei visokias informacijos sklaidos formas, ypač tų žinių, kurios greitai įsisavinamos ir tuojau reikia naujų. Tai tekėjimas, buvimas naujienų sraute. Pranešimai, ataskaitos, laiškai, bendravimas, artimi santykiai draugų rate, mokyklos ir kolegijos, dalyvavimas jose, sesės ir broliai. Tai pagrindinė viešojo bendravimo forma. Neįpareigojantis dalinimasis ir gavimas.

 Ketvirtas būstasKetvirtas būstas Vėžio. Su bendravimu šeimoje ir giminės reikalais susijęs. Tai aplinka, kurioje gera būti kartu. Tai ir poilsis ir namų atmosfera. Paveldo saitai, emocijų paleidimo pobūdis, natūralus bendravimas. Kadangi su mėnuliu siejamas tai fazės ir vandenų veikimas čia stiprūs. Būstas pagrinde kalba apie tai, kas žmogui suteikia saugumo pobūdį, kaip jis gali nusiraminti, surasti jaukumą. Jis pabrėžia šeimos ir vaikų temas.

Penktas būstasPenktas būstas Liūto už vaikystę, žaidimus, vaidybą ir aplamai sceninius pasirodymus atsakingas. Tai labai mėgstanti reikštis aplinka. Kažkuria prasme ir su pinigais susiję, iš tos karališkos pusės, kuomet aplinka prašmatni ir ištaigi, turtinga. Tik kas tie turtai? Jau nebūtinai materialūs kaip jautyje, bet širdį paglostantys, asmeninę gerovę jog skatintų, leistų jaustis didingai, iškilmingai. Ši aplinka nurodo kiek yra patiriama žaismo ir azarto, užsidegimo dalyvaujant gyvenime.

Šeštas būstasŠeštas būstas Mergelės. Jame aktuali tarnystės ir praktinių įgūdžių, profesijos, samdomo darbo temos. Koks žmogaus santykis su visu tuo. Kaip yra igyijama praktika. Kokia sveikata ir gyvensenos švara propaguojama. Kaip žmogus sugeba būti naudingas visuomenei. Praktinės erdvės laukas, darbo vieta, kabinetas, viešosios įstaigos su pagalbos sociume paslaugomis.

Septintas būstasSeptintas būstas Svarstyklių. Jame pasirodo santykiai su vienu žmogumi, tiek artimi tiek dalykiniai ryšiai. Požiūris ir bendravimas su kitu. Vedybiniai reikalai ir susitarimai. Descendentas apsprendžia kuo viskas baigsis, tad ieškoma gilaus ryšio ir tikrumo, rezultato šiame būste. Čia nebūtinai viskas taip gilu kaip 8 būste, kuris neria žemyn, bet įsipareigojimo būtinybė rodo į susisaistymą.

Aūtuntas būstasAštuntas būstas Skorpiono. Misterijų, ritualų, svetimos energijos, slaptų organizacijų, seksualinės patirties būstas. Jame nurodomų planetų patirtis tampa apsupta tamsos, tačiau nebūtinai blogio. Greičiau pati veikimo erdvė tampa vidinė ir daug dalykų reikia pažinti prisiliečiant prie jų savo esatimi, kad suprasti, kol galiausiai išsiugdyta intuicija bei dvasinis žinojimas čia ima vesti. Kitaip laukia tamsūs koridoriai matant vos kelis žingsnius į priekį. Jame apsijungia gimimas ir mirtis, vedybos ir skirybos, energijų susiliejimas su kitais žmonėmis, bendri turtai ir paveldas.

Devintas būstasDevintas būstas Šaulio. Kelionių, išvykų, aukštojo mokslo, entuziazmo šaltinio, agentūrų būstas. Jame esanti planeta nurodo tai, ką žmogus visu tuo laiko. Kokius įspūdžius kelia ir kokiomis idėjomis vadovaujasi. Tai erdvė pakylėjanti sąmonę aukščiau link svajų o planeta nurodo kokios jos. Šiame būste vyksta svarbūs procesai visuomenės labui, ją sukuriant, pastatant, įdedant pastangų tiek kiek prireiks. Kitaip tariant įsijungimas į motyvuotas idėjas.

Dešimtas būstasDešimtas būstas Ožiaragio. Karjeros, valdžios, civilizacijoje veikiančių sistemų būstas. Čia korporacijos, miestai, tvarka ir karinės struktūros, rėžimas it gyvenimas kalnuose. Poreikis erdvėms ir konkrečiam mąstymui. Kokia yra aplinka, kurioje žmogus yra naudingas visuomenėje, kokį darbą joje dirba kaip profesionalas, kaip save realizuoja. Kokią prasmę ir užduotį mato toje civilizacijoje kurioje randasi. Aplinka čia vieša ir materialiai apjungianti.

Vienuoliktas būstasVienuoliktas būstas Vandenio. Tai klubai, bendrijos, bendraminčiai ir draugai. Klasiokai, studentai ir žmonės suvienyti bendra idėja ar pakraipa, kurią atstovauja. Tai yra grupinė patirtis ir buvimas dalele konkrečios visuomenės, kurioje veikiama interesų realizavimo link. Tai atradimų, susibūrimų,  revoliucijų ir santvarkos reformų bei tobulinimo laukas. Tai erdvė, kuri padeda atsisakyti seno ir skatina naujovių atėjimą.

Dvyliktas būstasDvyliktas būstas Žuvų. Tai pasinėrimas į pasąmonės nežinomybę, kur vieniems nieko nėra, kitiems pilna erdvė visko, ką tiktais aprėpia fantazija ir sapnai. Tai yra taip toli ir paslaptinga jog sulyginama su emigracijos nežinomybe, kuomet persikeliama erdvėje. Gilus susimąstymas lyg meditacijoje ir vienumos priėmimas čia reikalingas pažinti, kad jame esančios planetos atsivertų pačiam ieškančiąjam. Tai iliuzionisto Neptūno erdvė, kurioje susikuria bet kas, kas tik reikalinga žmogui, kad jis nors truputį perkeistų savo būseną link gylio. Lyg pirmasis laikas po planetos patekėjimo reikalaujantis apmąstymų, rimties ir susikaupimo priimant naujai pasirodžiusią energiją.